Das Team

 • Andrea Stempfer

  E-Mail: a.stempfer@salk.at

  Telefon: +43 (0)57255-25801
  Fax: +43 (0)57255-25996

  Zuständigkeit:

  Chefsekretärin

 • Sandra Klinger, B.A.

  E-Mail: s.klinger@salk.at

  Telefon: +43 (0)57255-25802
  Fax: +43 (0)57255-25999

  Zuständigkeit:

  Assistentin des Vorstands

 • Katharina Enhuber

  E-Mail: ka.enhuber@salk.at

  Telefon: +43 (0)57255-25805
  Fax: +43 (0)57255-25989

  Zuständigkeit:

  Sekretariat Onkologische Ambulanz

 • Kerstin Altendorfer

  E-Mail: k.altendorfer@salk.at

  Telefon: +43 (0)57255-25883
  Fax: +43 (0)57255-25991

  Zuständigkeit:

  Sekretariat Hämat.-Rheumat. und Infekt. Ambulanz

 • Sandra Brandauer

  E-Mail: s.brandauer@salk.at

  Telefon: +43 (0)57255-25806
  Fax: +43 (0)57255-25989

  Zuständigkeit:

  Sekretariat Onkologische Ambulanz

 • Sabine Grasser

  E-Mail: s.grasser@salk.at

  Telefon: +43 (0)57255-25887
  Fax: +43 (0)57255-25993

  Zuständigkeit:

  Stationssekretariat

 • Samra Halilovic

  E-Mail: s.halilovic@salk.at

  Telefon: +43 (0)57255-25867
  Fax: +43 (0)57255-2596

  Zuständigkeit:

  Sekretariat Onkologische Tagesklinik

 • Yeliz Hant

  E-Mail: y.hant@salk.at

  Telefon: +43 (0)57255-25805
  Fax: +43 (0)57255-25989

  Zuständigkeit:

  Sekretariat Onkologische Ambulanz

 • Kerstin Rieder

  E-Mail: ke.rieder@salk.at

  Telefon: +43 (0)57255-25867
  Fax: +43 (0)57255-25996

  Zuständigkeit:

  Sekretariat Onkologische Tagesklinik

 • Sonja Sayer

  E-Mail: s.haidinger@salk.at

  Telefon: +43 (0)57255-25806
  Fax: +43 (0)57255-25989

  Zuständigkeit:

  Sekretariat Onkologische Ambulanz

 • Bernadette Straßhofer

  E-Mail: b.strasshofer@salk.at

  Telefon: +43 (0)57255-25885
  Fax: +43 (0)57255-25887

  Zuständigkeit:

  Stationssekretariat

 • Sindy Straßhofer

  E-Mail: s.strasshofer@salk.at

  Telefon: +43 (0)57255-25865
  Fax: +43 (0)57255-25996

  Zuständigkeit:

  Sekretariat Onkologische Tagesklinik

 • Anneliese Wieland

  E-Mail: a.wieland@salk.at

  Telefon: +43 (0)57255-25886
  Fax: +43 (0)57255-25887

  Zuständigkeit:

  Stationssekretariat

 • Sabine Wienroither

  E-Mail: S.Wienroither@salk.at

  Telefon: +43 (0)57255-25882
  Fax: +43 (0)57255-25991

  Zuständigkeit:

  Sekretariat Hämat.-Rheumat. und Infekt. Ambulanz