Das Team

 • Priv.Doz. OA Dr. Brigitte Mlineritsch

  E-Mail: B.Mlineritsch@salk.at

  Zuständigkeit:

  Onkologische Ambulanz

 • Priv.Doz. OA Dr. Alexander Egle

  E-Mail: a.egle@salk.at

  Zuständigkeit:

  Hämatologische Ambulanz

 • Priv. Doz. OA Dr. Sigrun Greil-Ressler

  E-Mail: s.ressler@salk.at

  Zuständigkeit:

  Klassestation

 • Priv.Doz. OA Dr. PhD Thomas Melchardt

  E-Mail: t.melchardt@salk.at

  Zuständigkeit:

  derzeit Väterkarenz

 • Priv.Doz. OA Dr. DI. Lisa Pleyer

  E-Mail: l.pleyer@salk.at

  Zuständigkeit:

  derzeit Karenz

 • Priv.Doz. OA Dr. PhD Lukas Weiss

  E-Mail: lu.weiss@salk.at

  Zuständigkeit:

  Onkologische Ambulanz+ Tumorregister

 • OA Dr. Viktoria Faber

  E-Mail: v.faber@salk.at

  Zuständigkeit:

  Palliativstation, Infektologische Einheit, Lebensstilambulanz

 • OA Dr. Liviu-Florin Cheveresan

  E-Mail: l.cheveresan@salk.at

  Zuständigkeit:

  Klassestation, Präoperative Ambulanz

 • OA Dr. Simon Gampenrieder

  E-Mail: s.gampenrieder@salk.at

  Zuständigkeit:

  Onkologische Bettenstation B, Gerinnungsambulanz

 • OA.Dr. Andrea Kappacher

  E-Mail: a.kappacher@salk.at

  Zuständigkeit:

  Onkologische Tagesklinik

 • OA Dr. Martin Moik

  E-Mail: M.Moik@salk.at

  Zuständigkeit:

  Onkologische Ambulanz + Tumorregister

 • OA Dr. Claudia Monzo-Fuentes

  E-Mail: c.monzo-fuentes@salk.at

  Zuständigkeit:

  Onkologische Bettenstation A, Lebensstilambulanz

 • OA Dr.PhD Oskar Psenak

  E-Mail: o.psenak@salk.at

  Zuständigkeit:

  Rheumaambulanz

 • OA Dr. Christoph Rass

  E-Mail: C.Rass@salk.at

  Zuständigkeit:

  Klassestation

 • OA Dr. Gabriel Rinnerthaler

  E-Mail: g.rinnerthaler@salk.at

  Zuständigkeit:

  Onkologische Ambulanz

 • OA Dr. Gudrun Russ

  E-Mail: g.russ@salk.at

  Zuständigkeit:

  Aplasiestation

 • OA Dr. Konstantin Schlick

  E-Mail: k.schlick@salk.at

  Zuständigkeit:

  Onkologische Bettenstation B

 • OA Dr. Susanne Steinkirchner

  E-Mail: s.steinkirchner@salk.at

  Zuständigkeit:

  Hämatologische Ambulanz

 • OA Dr. Andrea Studnicka-Benke

  E-Mail: a.studnicka-benke@salk.at

  Zuständigkeit:

  Rheumaambulanz

 • OA Dr. Norbert Stute

  E-Mail: n.stute@salk.at

  Zuständigkeit:

  Hämatologische Ambulanz

 • OA Dr. Ninon Taylor

  E-Mail: n.taylor@salk.at

  Zuständigkeit:

  Infektiologische Ambulanz/ Infektiologische Einheit

 • FA Dr. Maria Cheveresan

  E-Mail: m.cheveresansalk.at

  Zuständigkeit:

  Hämatologische Ambulanz

 • FA Dr. PhD Dorota Duda

  E-Mail: d.duda@salk.at

  Zuständigkeit:

  Aplasiestation

 • FA Dr. Charlotte Schönlieb

  E-Mail: c.schoenlieb@salk.at

  Zuständigkeit:

  Onkologische Bettenstation B, Lebensstilambulanz

 • Dr. Notburga Auner

  E-Mail: n.auner@salk.at

  Zuständigkeit:

  Onkologische Bettenstation B

 • Ass.Dr. Sabrina Eder

  E-Mail:

  Zuständigkeit:

  derzeit Karenz

 • Ass.Dr. Carmen Feierabend

  E-Mail: c.feierabend@salk.at

  Zuständigkeit:

  Onkologische Tagesklinik

 • Ass. Dr. Volker Hauck

  E-Mail: v.hauck@salk.at

  Zuständigkeit:

  Onkologische Ambulanz

 • Ass. Dr. Florian Huemer

  E-Mail: f.huemer@salk.at

  Zuständigkeit:

  derzeit Rotation

 • Ass. Dr. Sibylle Jäger

  E-Mail: s.jaeger@salk.at

  Zuständigkeit:

  Gerinnungsambulanz

 • Ass. Dr. Tea Kos

  E-Mail: t.kos@salk.at

  Zuständigkeit:

  Onko Betten A

 • Ass.Dr. Michael Leisch

  E-Mail: m.leisch@salk.at

  Zuständigkeit:

  Onkologische Bettenstation A

 • Ass.Dr. Teresa Magnes

  E-Mail: t.magnes@salk.at

  Zuständigkeit:

  Hämatologische Ambulanz

 • Ass.Dr. Patrick Morre

  E-Mail: p.morre@salk.at

  Zuständigkeit:

  Onkologische Bettenstation A

 • Ass. Dr. Bianca Radl

  E-Mail: b.radl@salk.at

  Zuständigkeit:

  Klassestation

 • Ass. Dr. Lukas Ratzinger

  E-Mail: l.ratzinger@salk.at

  Zuständigkeit:

  Onkologische Ambulanz

 • Ass. Dr. Claudia Sartori

  E-Mail: c.sartori@salk.at

  Zuständigkeit:

  Onkologische Tagesklinik

 • Ass.Dr. Verena Schlintl

  E-Mail: v.schlintl@salk.at

  Zuständigkeit:

  Onkologische Bettenstation B

 • Ass. Dr. Felicia Vlad-Rusen

  E-Mail: f.vlad-rusen@salk.at

  Zuständigkeit:

  Rheumatologische Ambulanz

 • Ass. Dr. Theresa Westphal

  E-Mail: t.westphal@salk.at

  Zuständigkeit:

  Infektiologie, Gerinnungsambulanz